Giripremi's Pune Everest 2012

linkedin share button

Giripremi's Pune Everest 2012 

Expedition Members:

  1. Umesh Zirpe (Expediton Leader)
  2. Anand Mali
  3. Bhushan Harshe
  4. Rahul Yelange
  5. More
  6. Rupesh Khopade
  7. Ashish Mane
  8. Chetan Ketkar
  9. Sachin Deng
  10. Surendra Jalihal
  11. Krishna Dhokale
  12. Prasad Joshi 
  Support Trekkers:
  1. Avinash Kandekar
  2. Milind Bhanage
  3. Mahesh Kalbhor
  4. Paresh Naik
  5. Ajit Tate
  6. Sanjay Doiphode
  7. Avinash Foujdar
  8. Nilesh Avhare
  9. Abhijit Deshmukh
 • (Base Camp Manager)
 • Pasang Sherpa (Chef)
 • Bhim Bahadur Magar (Chef)
 • Ang Dawa Sherpa (Camp II Cook)
 • Mingmar Sherpa (Camp II Cook)
 • Pasang Sherpa (Camp II Climbing Sherpa)

Congratulations to all successfully summit Mt. Everest on 19 May, 2012 

 1. Rahul Yelange (India)
 2. Rupesh Khopade (India)
 3. Ashish Mane (India)
 4. Chetan Ketkar (India)
 5. Surendra Jalihal (India)
 6. Krishna Dhokale (India)
 7. Prasad Joshi (India)
 8. Takka Bahadur Adhikari (Nepal)
 9. Kame Sherpa (Nepal)
 10. Pemba Sherpa (Nepal)
 11. Rinji Sherpa (Nepal)
 12. Dorjee Sherpa (Nepal)
 13. Norbu Sherpa (Nepal)
 14. Nurpu Bhote Lama (Nepal)
 15. Dawa Gyaljen Sherpa (Nepal)
 16. Dendi Sherpa (Nepal)
 17. Dakipa Sherpa (Nepal)