"ACUBE Pune Team Annapurna Base Camp Trek 2016"

linkedin share button


Team Members

 • Vaidyanath Balasubramanian ( V B S Mani )-Leader                                               
 • Sunil Kumar Koregoudar                                                                                                        
 • Hamirwasia Prakash
 • Mohite Kiran Dattatray
 • Vinayak Shivajirao Mane
 • Vikas Vinayakrao Banduke
 • Amit Ashok Kothari
 • Anand Shrikrishna Ghatnekar
 • Mulay Mukund Shankarrao

Guides

 • Phula Sherpa-Guide

 • Karma Gelje Sherpa-Ass.Guide

 • Pemba Sherpa-Ass.Guide