November 15th,2016 Everest Base Camp & Back to Gorakshep

linkedin share button

Nu har vi kampat oss hela vagen till Everest Base Camp. Sista etappen var ganska kampig men det hanns anda med en badmintonmatch pa Base Camp. Tyvarr var vaderforhallandena inte optimala varfor matchen fick avbrytas vid stallningen 0 – 0.

Imorgon vander vi nerat och alla ar nojda med att komma ner pa lagre hojd dar vi forhoppningsvis kan fa lite varme och duschmojlighter. JAKARNA halsar till alla er dar hemma.

Vi hors senare och vid lagre hojd!

Styrelsen for bloggruppen