13-Oct-2022-Fly to Lukla and Trek to Phakding

13-Oct-2022-Fly to Lukla and Trek to Phakding

Efter att ha varit fast en dag i ramechhap pga daligt vader i lukla kom vi antligen fram efter en spannande flygtur, Dagen har bjudit pa ett stralande vader och vi har tagit oss ifran Lukla till phakding med pigga ben!

On the way to Phakding

view of Phakding Valley
view of Phakding Valley

Our Dispatches