07-Oct-2023, Trek to Dingbuche

07-Oct-2023, Trek to Dingbuche

anlände till dingbuche
Sondagmorgon kl 7.30- blog for gardagen. Vi spelade Yatzy med guiderna igar kvall sa vi glomde helt bort att skriva.
Igar andrades omgivningarna da vi kom ovan tradgrans, vi kande oss direkt som hemma med fjall-lika miljoer, men renarna ar utbytta mot Jakar.
Vi ar pa 4400m hojd nu och det borjar forstas ga lite tungt men vi ar alla fortsatt pepp pa turen.
Det kanns naturligt att rora sej langsamt da allt tar mer energi, sa vi ror oss likt sengangare langs leden.
Kram fran oss!
Mt.Amadablam 6812mtr
Mt.Amadablam 6812mtr
på väg till dingbuche
på väg till dingbuche

Our Dispatches