October 13, 2015 - Fly to Lukla and Trek to Phakding

linkedin share button
Arrived in Lukla
Arrived in Lukla
October 13, 2015 - Fly to Lukla and Trek to Phakding

Antligen flyg till Lukla, efter ett dygns vantan fick vi aka ett 9 sitstigt, enmotorigt plan. Coooolt, sarskilt inflygningen till Luklas minimala landningsbana som borjar med ett stup och slutar med en bergvagg. Sedan tre timmars vandring i fantastiskt vader. Vi at Mo­-mos till lunch vilket inte var mojligt i Katmandu pga gas och bransle ransonering, HURRA..... Vilar tills imorgon i Phakding 2652m.

on the trail to Everest Base Camp with guides
on the trail to Everest Base Camp with guides
 
waiting for the lunch
Waiting for the lunch