12th-Nov- 2017 Trek to Tengboche

linkedin share button

Resedagbok dag 4

Samling vid frukosten pa Hotellet I Namche Bazaar dar var guide AD gick igenom dagens aventyr.
En del skador har uppkommit I teamet, men redan nu kan det avslojas att alla I teamet kom fram till dagens mal som var Tengboche. Chockstart av dagens vandring med 75 m stigning i trappor rakt upp.
Efter det sa var alla rejalt uppvarmda, och efter 3 timmars gansk a enkelt vandring kom vi fram till en valbehovlig lunch. Eftermiddagen var rejalt jobbig eftersom det var en stigning pa 600m som skulle avhandlas. Vandringen kompenserades dock av fantastisk vader och en helt otrolig natur. Vi maste ocksa
beromma vara guider som ar helt fantastiska, och otroligt hjalpsamma. Middag klockan 18:00 och klockan 19:00 var det tack och godnatt.

Vid rodret
Lars o Lena Roxell